Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se především o vyzdění nových nenosných příček, provedení nových povrchových úprav stěn, stropů a podlah. Učebny budou vybaveny umyvadly s tekoucí vodou s napojením na stávající vodovodní a kanalizační řád. Bude instalováno nové osvětlení s předepsanou intenzitou. Na stávající rozvody ÚT budou osazena nová otopná tělesa.

V 1.NP objektu vzniknou 3 učebny, 2 kabinety, 2 kanceláře, denní místnost (vybavená kuchyňskou linkou se dřezem a umyvadlem na mytí rukou), sklad, šatna a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do stávajících předsíní u toalet budou doplněna vždy dvě umyvadla.

V 2.NP objektu nově vznikne 5 učeben, 4 kabinety, sborovna, sklad a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do stávajících předsíní u toalet budou doplněna vždy dvě umyvadla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Jaroslav Štěpán, tel.: 354 222 608,
e-mail: jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 04.06.2020 09:00
Datum zahájení: 13.05.2020 16:21