Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Hlavní náplní stavby je rozšíření stávajícího, již nedostačujícího, prostoru depozitáře Muzea Cheb o přístavbu dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Martina Kulová, 732 263 296, e-mail: kulova@muzeumcheb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.12.2019 09:00
Datum zahájení: 19.11.2019 11:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: