Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ZITA studio s.r.o.
IČO: 27986365
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 146 146,65 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 318 068,65 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 31.07.2019