Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Miroslav Mondri
IČO: 61795569
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 394 116,84 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 476 881,38 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 08.07.2019