Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
IČO: 18248675
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 17 891 551,97 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 21 600 444,12 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.06.2019