Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ODEHNAL - STAVO s.r.o.
IČO: 25246208
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 247 739,63 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 434 900,57 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.05.2019