Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SICAR, spol. s r.o.
IČO: 47541547
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 644 600,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 199 966,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.05.2019