Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: O2 Czech Republic a. s .
IČO: 60193336
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 987 332,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 034 671,72 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 06.05.2019