Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací, na pozemku st. p. 2609 v katastrálním území Nejdek, na adrese Karlovarská 1347, Nejdek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
Kontakt: Petra Hnátková
e-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz
tel: 602 524 935
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.04.2019 10:00
Datum zahájení: 02.04.2019 14:46