Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Drašnar Aleš
IČO: 11160756
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 407 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 492 470,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 05.03.2019