Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 412 239,34 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 498 809,60 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.04.2019