Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem projektu je modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí komunikace II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku Karlovarského kraje. Stavba zahrnuje novostavbu mostu přes řeku Svatavu a demolici stávajícího přemostění s rekultivací stávající části kom. III/21042 a modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 v šířkovém uspořádání S 7,5/70. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce, a.s., které ale nejsou součástí předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení a budou realizovány samostatně přímo vlastníkem těchto inženýrských sítí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: A.I. Consulting s.r.o.
Ing. Petr Lis, tel: +420 778 074 996
E-mail: lis@aiconsulting.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.04.2019 10:00
Datum zahájení: 12.03.2019 09:00