Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem projektu je modernizace silnice II/208 v Karlovarském kraji v provozním staničení km 15,064 – 26,970 spočívající v modernizaci asfaltového krytu vozovky včetně optimalizace příčného sklonu a lokálních sanací vrchní asfaltové podkladní vrstvy s mírnou optimalizací stávajícího šířkového uspořádání, obnova nezpevněné krajnice, modernizace stávajících sjezdů a propustků, reprofilace silničních příkopů a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a modernizace stávajících silničních svodidel, výměna směrových sloupků, obnova a doplnění stálého dopravního značení. Součástí stavby je i modernizace mostu ev. č. 208-005.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: A.I. Consulting s.r.o.
Ing. Petr Lis, tel: +420 778 074 996
E-mail: lis@aiconsulting.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.03.2019 10:00
Datum zahájení: 07.02.2019 09:30