Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VUJO s.r.o.
IČO: 64830713
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 183 652,20 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 211 200,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 05.02.2019