Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Tina Batková, referent obchodního oddělení
Tel: 354 225 119
e-mail: tina.batkova@kkn.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 28.02.2019 10:00
Datum zahájení: 07.02.2019 14:00