Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je realizace těchto pěstebních činnosti:
-Celková dodávka sazenic na jaro 2019 od zhotovitele je 34 294 ks (příloha č. 1). Třída sadebního materiálu a od ní odvozené parametry odpovídající ČSN 48 2115.
-Výsadba 32 176 ks sazenic bude realizována zhotovitelem. Způsob výsadby uveden v příloze č. 1.
-Výsadba 2 118 ks bude provedena vlastními zdroji (studenti + učni v rámci praktické výuk, příloha č. 1).
-Ochrana kultur proti buřeni bude realizována zhotovitelem zakázky a to celoplošně (ruční kosa + motorová kosa). Předpokládaný zásah je vypočten na provedení 37,42 ha jedenkrát (příloha č. 2). Při změně klimatických podmínkách, může být ochrana kultur provedena dvakrát.
-Příprava půdy – Kronbergrem výměra 1,82 ha (příloha č. 3).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Pospíchalová Lenka 603 996 279
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.02.2019 10:00
Datum zahájení: 28.01.2019 09:53