Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Zistav s.r.o.
IČO: 26316803
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 181 158,21 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 219 201,33 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 18.01.2018