Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Milan Štěpánek
IČO: 13845403
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 951 728,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 951 728,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 29.10.2018