Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: GORDIC spol. s r.o.
IČO: 47903783
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 486 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 798 302,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 01.10.2018