Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol prostřednictvím vzdělávání v oblasti polytechniky pro následnou lektorskou činnost na těchto školách. Jedná se celkem o 30 školení, v rámci kterých se proškolí minimálně 60 pedagogických pracovníků (tj. minimálně 2 pedagogičtí pracovníci z každé školy). Pedagogičtí pracovníci projdou vzděláváním v tematických celcích zaměřených na technické a přírodovědné obory v maximálním rozsahu 12 hodin rozložených do nejméně 2 dnů, tak aby byli schopni samostatně tyto poznatky předávat dětem v minimálně těchto tématech:
1. tematický celek – STAVITELSTVÍ
2. tematický celek – KARTOGRAFIE
3. tematický celek – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4. tematický celek – ARCHEOLOGIE
5. tematický celek – ENERGIE
6. tematický celek – ŘEMESLA
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Kontakt: Ing. Andrea Černá
+ 420 354 222 511
andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislav Jambor
+420 354 222 358
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz

Ing. Zuzana Žitná
+420 354 222 179
zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 06.08.2018 09:00
Datum zahájení: 13.07.2018 12:08