Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: V rámci veřejné zakázky bude zpracována Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje pro roky 2018 - 2023, která bude sloužit jako podklad pro koncepční rozvoj cestovního ruchu a lázeňství v rámci kraje.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Radim Adamec; radim.adamec@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 410
Bc. Anna Klímová; anna.klimova@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 319
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.09.2017 09:00
Datum zahájení: 31.08.2017 14:23