Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Linde Gas a.s.
IČO: 00011754
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 997 268,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 893 190,28 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.06.2017