Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ekonomická výhodnost
Jednotka: koruna česká
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

340000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět