Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ekonomická výhodnost
Jednotka: Kč včetně DPH
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

600000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět