Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Cena
Jednotka: koruna česká
Popis:
(nepovinné)
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním kritériem nejnižší nabídková cena s DPH za celý předmět veřejné zakázky. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

360000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět