Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: Karlovarský kraj - rozšíření kapacity budovy C - krajské knihovny" v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"
Odesílatel Radim Adamec
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2017 14:37:01
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek


Přílohy
- vyzva_knihovna.pdf (24.27 MB)