Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje
Odesílatel Radim Adamec
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2017 14:23:49
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na danou zakázku.