Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vytvoření propagačních fotografií v rámci projektu Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace
Odesílatel Radim Adamec
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2017 10:09:09
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na tvorbu fotografií pro prezentační účely Karlovarského kraje, více viz zadávací podmínky.

S pozdravem


Přílohy
- Vyzva_ZMR_fotky-v3_final_21_07_2017.pdf (480.25 KB)