Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
Odesílatel Ivana Šreková
Organizace odesílatele Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace [IČO: 00574384]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2016 14:38:57
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky