Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2023 09:31:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1.
Vzhledem k povaze vysvětlení zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_dotaz_č._1_Velichov.pdf (399.46 KB)