Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 08:10:16
Předmět Výzva

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Výzvu k podání nabídek na akci s názvem „III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov".
Vzhledem k velikosti Zadávací dokumentace sdělujeme, že byla rozdělena do tří soborů s označením 02_Zadávací dokumentace_a, b a přílohy.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová