Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ReactEU-98-Cheb_Intubační fibrobronchoskop
Odesílatel Tina Batková
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 08:54:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_28.04.2023

Dobrý den,

v příloze zasílám změnu ZD vč. příloh.

S pozdravem

Ing. Tina Batková
referent obchodního odd.
KKN a.s.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace_28.04.2023.pdf (182.01 KB)
- Výzva zadávací dokumentace (ver. 28.04.2023).pdf (260.28 KB)
- Příloha č. 3_Formulář technické specifikace dodávky (verze 28.4.2023).doc (89.00 KB)