Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2023 15:35:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- KSÚSK_modernizace_silnice Starý Rybník - Vojtanov_VZD 02.pdf (132.84 KB)
- P01_KSÚSK_modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov_ZD_P07_ČP sankce.docx (91.49 KB)