Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov
Odesílatel Dominika Horká
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2023 12:45:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- KSÚSK_modernizace_silnice Starý Rybník - Vojtanov_VZD 01.pdf (137.41 KB)