Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt B
Odesílatel Zora Bolková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 08:34:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze zasíláme Vysvětlení/změnu zadávací dokumentace č. 1

S pozdravem
Ing. Zora Bolková


Přílohy
- vysvetleni_1.pdf (159.68 KB)
- 1_Vyzva_DMaSJKV - NOVÁ.pdf (215.73 KB)
- P5_Soupis_st_praci_vykaz_vymer.xlsx (194.72 KB)