Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt B
Odesílatel Zora Bolková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2023 09:01:25
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku, viz příloha.

S pozdravem
Ing. Zora Bolková


Přílohy
- 1_Vyzva_DMaSJKV.pdf (215.71 KB)