Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění správy privátní hlasové sítě Karlovarského kraje
Odesílatel Štěpánka Košťálová
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2015 14:53:04
Předmět Výzva k podání nabídky

podrobnosti - viz zadávací dokumentace