Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
Odesílatel Miroslav Papík
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 08:57:03
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje dokument "Změna zadávací dokumentace".
S pozdravem


Přílohy
- zmena_1.docx (67.73 KB)