Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení RÁDIOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MIKROKLIMATU V PACHELBELOVĚ DOMĚ
Odesílatel Veronika Procházková
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2021 14:24:47
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"RÁDIOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MIKROKLIMATU V PACHELBELOVĚ DOMĚ".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ.pdf (55.49 KB)