Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačová tomografie – CT
Odesílatel Tina Batková
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2021 10:41:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Ve zveřejněné zadávací dokumentaci byla doplněna a upřesněna Příloha č. 4_Formulář technických specifikací. Změna je podbarvena oranžově.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace_20.09.2021.pdf (292.12 KB)
- Příloha č. 4_Formulář technických specifikací (ver. 20.09.2021).docx (30.96 KB)