Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2021 07:45:51
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (424.17 KB)