Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Počítačová tomografie – CT
Odesílatel Tina Batková
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 11:38:07
Předmět Změna zadávací dokumentace 02.09.2021

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace_02.09.2021.pdf (240.76 KB)