Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ PRO NOVOU EXPOZICI MUZEA CHEB II
Odesílatel Veronika Procházková
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 11:03:02
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ PRO NOVOU EXPOZICI MUZEA CHEB II".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ celek.pdf (56.34 KB)