Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 09:01:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek č. 01.

S pozdravem
Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek 01.pdf (52.79 KB)
- Příloha č. 2_Formulář pro zpracování nabídkové ceny aktualizace č1.xls (41.00 KB)