Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2020 09:14:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Prodloužení lhůty pro podání nabídek do 4. 1. 2021 do 10:00, z důvodů technické chyby.