Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu Míru 339/144,Karlovy Vary-Stará Role
Odesílatel Martina Čedíková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 14:58:09
Předmět Výzva

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku, viz příloha.
S pozdravem
Martina Čedíková


Přílohy
- Výzva.docx (100.99 KB)