Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary
Odesílatel Jaroslav Bednář
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 11:25:00
Předmět Výzva

Na profilu zadavatele E-ZAK je uveřejněna VZMR "Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary".