Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Profylaktická kontrola záložních zdrojů UPS v nemocnici Karlovy Vary
Odesílatel Jaroslav Bednář
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 11:15:25
Předmět Výzva k podání nabídky

Na profilu zadavatele E-ZAK je uveřejněna Výzva k podání nabídky na VZMR "Profylaktická kontrola záložních zdrojů UPS v nemocnici Karlovy Vary"