Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Malování výjezdových základen ZZS KVK
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 12:43:34
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku.
Zadávací dokumentaci včetně všech relevantních příloh naleznete na profilu zadavatele.

Těšíme se na spolupráci
S pozdravem
Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Rámcová smlouva o dílo_malování ZZS KVK.docx (236.33 KB)
- Vyzva_OR_VZMR_malování_základen_ZZS KVK_vč_příloh_1235 (3).docx (270.04 KB)
- Příloha č5 formulář nabídková cena (2).xlsx (12.25 KB)