Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2020 15:15:13
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ (6).pdf (54.45 KB)